Πρόγραμμα ΑνΑΔ: Δημιουργία περιεχομένου και διαχείριση επαγγελματικών λογαριασμών Facebook και Instagram στο 2022 (Αυτοτελώς Εργαζόμενοι)

650

Η ψηφιακή εποχή δεν ανήκει στο μέλλον αλλά στο παρόν και έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο και άνοιξε το δρόμο στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ θυμίζει ζωντανό οργανισμό. Εξελίσσεται, αλλάζει και προσαρμόζεται συνεχώς. Η συνεχής εξέλιξη και οι ραγδαίοι ρυθμοί με τους οποίους γίνεται, δημιούργησαν την ανάγκη αυτού του σεμιναρίου.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η πλοήγηση στους χώρους του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι μια πρόκληση για όσους προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση της επιχείρησής τους.

Η γνώση των εργαλείων που προσφέρει η κοινωνική δικτύωση, η δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου και η εξαγωγή και κατανόηση αναλύσεων και στατιστικών από τις πλατφόρμες δικτύωσης, θα δώσουν το πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας να ακολουθεί τις αλλαγές αλλά και να επωφελείται από αυτές

Απευθύνεται σε:

• Ιδιοκτήτες
• Διευθυντές
• Διαχειριστές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Υπεύθυνους τμημάτων Μάρκετινγκ
• Υπεύθυνους τμημάτων Πωλήσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Categories: ,