Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΑνΑΔ Εξυπηρέτηση πελατών σε Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών (Αυτοτελώς Εργαζόμενοι)

417

Κόστος προγράμματος:

€350 + VAT (66.5)

 

Σκοπός προγράμματος:

Με τη ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει την έννοια ης ποιοτικής εξυπηρέτησης, ώστε να εκπροσωπούν επαγγελματικά τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν. Να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις ανάγκες των ανθρώπων τος οποίου εξυπηρετούν, να χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολους πελάτες και να αντιμετωπίζουν εύστοχα τα παράπονα και τις αντιρρήσεις.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Στελέχη των οποίων η καθημερινότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή άτομα που έρχονται σε επαφή με το κοινό

Categories: ,