Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΑνΑΔ Αποτελεσματική διαχείριση εργασιακού φόρτου, άγχους και εξουθένωσης (Εργαζόμενοι)

389

Κόστος προγράμματος:

€300+ VAT (€88.92)

Σκοπός προγράμματος:

Οι προκλήσεις όπως ο φόρτος εργασίας, οι υπερωρίες, οι συγκρούσεις στις εργασιακές σχέσεις, η έλλειψη ανθρώπινων πόρων, αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης εργασιακού άγχους και εξουθένωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία λαθών και της αναποτελεσματικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και την παρουσία σωματικών και ψυχικών  νοσημάτων στους εργαζομένους. Το παρόν επιχορηγημένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την βελτίωση της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και παροχής αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών.

Οι καταρτιζόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλουν στο εργασιακό άγχος, καθώς θα εκπαιδευτούν και σε εργαλεία διαχείρισης του άγχους σε ένα διαδραστικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Ενδεικτικά εργαλεία:

  • Εργαλείο διαφραγματικής αναπνοής
  • Βγαίνοντας από τις αντιδράσεις του αυτόματου πιλότου (S.O.B.E.R)
  • Μοντέλο διαχείρισης άγχους 3Α
  • Χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις σαν άγκυρα (5-4-3-2-1)

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους να αναγνωρίζουν τα 14 σημεία της εργασιακής εξουθένωσης και να ερμηνεύουν 6 πρακτικές δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος πρόληψης εργασιακής εξουθένωσης.

Επίσης θα μπορούν να διακρίνουν την διαφορά στη ενσυνείδητη και ασυνείδητη ακρόαση και να δημιουργούν κλίμα καλής ακρόαση και επικοινωνίας.

Categories: ,